Ursäkta röran, vi bygger om!

Nu börjar cykelvägsprojektet på flygfältsidan av älven. Vi börjar med den nya tankanläggningen som vi nu väntar på. Den beräknas vara i drift den 25:e maj. Tyvärr blir det driftstopp med bränsle under tiden eftersom pumpen och filtret skall transporteras till tanktillverkaren för montering innan leverans. Därför finns inget bränsle tillgängligt temporärt under denna tid. Under v22 skall en ny och lite större platta framför hangaren samt ca 50 m taxibana/tillkomstväg för tankbil asfalteras. Banan kommer vara uppe hela tiden för besökande flygplan. Mer info kommer i NOTAM samt vid PPR.

Cykelväg runt fältet
En cykelväg kommer skapas runt fältet, så det kommer bli enkelt att ta sig ner till Fjällbacka flygfält för besökande.
ESTF Ombyggnad