Bli medlem i klubben

Visst skall du också bli medlem i Fjällbacka flygklubb!

Väderöarna från ovan
Kan en flygtur över Väderöarna locka?

Vi erbjuder följande medlemsskap.


Ordinarie medlem
En ordinarie medlem väljs in på ett styrelsemöte.
500 kr Medlemsavgift
KSAK avgift 530 kr om du inte redan är ansluten till KSAK i en annan klubb.


Gästmedlem
Detta medlemsskap kan du kunna lösa på plats och det gäller enbart året ut. När året är slut så löper medlemsskapet ut. Detta är skillnaden mellan gäst- och ordinarie medlem.
Priset på medlemsskapet är detsamma som för ordinarie medlem. Om man inte är ansluten till KSAK måste detta medlemsskap också lösas.


Stödmedlem
100 kr för stödmedlem per år. Som stödmedlem får du utskick från klubben och kan vara med på klubbens aktiviteter. Du kan också fråga någon i klubben om du får hänga med ut på en flygtur.


Ladda ner medlemsansökan här, fyll i och lämna sedan denna till någon i styrelsen. När du lämnat in ansökan kommer du få ett mail med uppgifter med hur du betalar in samt inloggning till myWebLog.