Styrelsen

Styrelsen i Fjällbacka flygklubb för verksamhetsåret 2021

Ordförande

Lars Alsterkvist

Kassör

Bengt Sjögren

Ledamot

Sture Hägg

Sekreterare

Josefin Jacobsson

Suppleant

Christian Berntsson

Suppleant / Webbansvarig

Marcus Johansson


Övriga poster

Valberedning

Jonny Antonsson

Bosse Lundström

Revisor

Bosse Lundström